Vilkår

Betingelser for køb i webshoppen

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Unipro ApS. 
Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og Unipro ApS.
 
Dokumentation og vejledning
Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Unipro ApS. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Unipro ApS side, er denne af vejledende art. Unipro ApS indestår for, at varerne opfylder kravene til CE-mærkning.

Leveringstidspunkt og transport
Forsendelse af varer sker med post eller fragtmand. Levering på købers adresse i Danmark inden for ca. 8 dage. Levering af varer fra UNIPRO ApS's web-shop anses for gennemført, når køber har modtaget varen eller posthuset/fragtmandens meddelelse om levering på den ønskede adresse.

Ansvar for varerne
Ansvar for varer købt i UNIPRO ApS's web-shop overgår til dig som køber på leveringstidspunktet. Det betyder at en eventuelt beskadigelse af varen efter levering er gennemført, er køber eget ansvar.


Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved varer fra UNIPRO ApS's web-shop skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det er din pligt at angive eller påvise fejlen eller manglen. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigst muligt rette henvendelse til UNIPRO ApS.

Oplysning om klagemulighed
En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse mail@uniprolaptimer.com.

Pris og betaling
I UNIPRO ApS's web-shop kan du betale med følgende betalingskort:
  • VISA
  • Dankort
  • VISA Dankort
  • Mastercard
  • Maestro
Alle priser i UNIPRO ApS's web-shop er opgivet både med og uden moms.


Fortrydelsesret 
UNIPRO ApS's web-shop yder 14 dages returret gældende fra leveringstidspunkt. Fortryder du køber skal UNIPRO ApS underrettes senest 14 dage efter du har modtaget varen. Du har pligt til at retunere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde udgifter, der er forbundet med at retunere varen.

Lov om nethandel
Vi anbefaler at du læser nærmere omkring nethandel hos Forbrugerstyrrelsen på
www.fs.dk, som har samlet uddrag fra de love der omfatter nethandel.

Generelle købsbetingelser
-
Klik her for at læse de generelle købsbetingelser

Persondatapolitik
-
Læs om vores person data politik her